اطلاعیه

از اول ماه جون 2023 به بعد، ویزه به سند مسافرت (Travel Document) نیز صادر می گردد!


هموطنان عزیز و مراجعین محترم!

نظر به وقایع پیش آمده در کشور عزیز ما افغانستان و با در نظرداشت شرایط و سکته گی اداری در مرکز، شعبه قونسلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در لندن با عرضه خدمات محدود قونسلی قرارذیل، در خدمت مراجعین محترم میباشد:

  • تمدید پاسپورت: مراجعینی که پاسپورت الیکترونیکی دارند، میتوانند برای تمدید تاریخ اعتبار با ارائه اصل تذکره به شعبه قونسلی سفارت بدون اخذ نوبت مراجعه نمایند. برای معلومات بیشتر، اینجا کلیک کنید
  • تصدیق سند تولد: شعبه قونسلی سفارت، بر اساس ارائه اصل سند تولد، تذکره تابعیت، پاسورت و یا سند معتبر دیگر، ورقه/نامه تصدیق سند تولد صادر میکند. برای معلومات بیشتر اینجا کلیک کنید
  • تصدیق اسناد تحصیلی و تجارتی: شعبه قونسلی سفارت، سند تحصیلی و تجارتی که مهر تصدیق وزارت خارجه بریتانیا داشته باشد، را تصدیق میکند. برای معلومات بیشتر، اینجا کلیک کنید

قابل توجه!

شعبه قونسلی، درخواستی جدید برای اخذ پاسپورت و تذکره را فعلا نمی پذیرد.

از تمامی مراجعین عزیز بخش پاسپورت که قبلا نوبت گرفته بودند، جدا معذرت میخواهیم، نوبت های رزرفی شما طی هفته ها و ماه های آینده دوباره تنظیم خواهند شد. منتظر نشر اطلاعیه ثانوی ما در همین صفحه باشید.

آدرس و موقعیت ما

Back to top button