سند عدم مسئولیت جرمی

سند عدم مسئولیت جرمی برای اتباع افغان و غیر افغان که در افغانستان کار و زندگی کرده اند و خواهان سند عدم مسئولیت جرمی اند صادر میگردد و سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در لندن بعد از تکمیل مراحل لازم، طی یک نامه رسمی نتیجه را به شخص متقاضی ابلاغ میکند.

چگونه درخواست دهید:

  1. با استفاده از سیستم آنلاین وبسایت ما، نوبت بگیرید
  2. فورمه سند عدم مسئولیت جرمی را خانه پری و تکمیل نمائید
    • یک قطعه عکس جدید و استندرد
    • شماره تلفن و آدرس پستی دقیق، بعد از تکمیل روند، شخص متقاضی ذریعه شماره تلفن و آدرس داده شده، اطلاع داده میشود.
  3. ارائه اصل سند تائید هویت از قبیل تذکره که در وزارت امور خارجه افغانستان در کابل تائید و تصدیق شده باشد.
  4. ارائه اصل پاسپورت و سند اقامت در بریتانیا و آیرلند. 

فیس / تادیه:

فیس برای صدور این سند برای اتباع افغانستان مبلغ 80 پوند است.

فیس برای صدور این سند برای اتباع خارجی مبلغ 160 پوند است.

فیس را از طریق کارت بانکی در شعبه قونسلی و یا با مراجعه به نزدیکترین شعبه بانک پراخت نمائید. شعبه قونسلی پول نقد و یا چک را نمی پذیرد. فیس پرداخت شده مسترد نمیشود.

تماس با ما:

تلفن: 00442075844443

ایمیل:  (crc@afghanistanembassy.org.uk)  

Back to top button