د اسنادو تصدیق

ټول هغه اسناد چه په بریتانیا کښی صادرشوی وی د هغو د اجرااتو د پاره د افغانستان اسلامی جمهوریت سفارت د قونسلی په شعبه کښی باید تائید او تصدیق شی.

لمړی باید نوموړی اسناد د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت کښی تائید شی او همدا رنگه هغه اسناد چه په افغانستان کښی صادر شوی لمړی باید د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نه تائید او تصدیق او روسته بیا د افغانستان اسلامی جمهوریت سفارت د قونسلی شعبه لخوا په دو ورځو کښی ترسره کیږی.

  • د ملاقات وخت د قونسلی د شعبه سره حتمی دی تاسو کولای شی د انلاین سیستم له لاری خپل د ملاقات وخت تعیین کړی.
  • هر سند په جلا جلا توگه تصدیق کیږی. تاسو کولای شی چه پخپله او یا هم د پوست د لاری خپل اسناد د قونسلی شعبه ته را واستوی. که چیری تاسو د پوست د لاری غوښتنه کوی باید یو پوستی پاکت چه د پوست مبلغ په کښی تادیه شوی وی او د پاکت پر مخ خپل دقیق آدرس ضروری دی.
  • فیس:
    • د تجارتی اسنادو تصدیق 500 پوند دی.
    • د تحصیلی اسنادو تصدیق 150 پوند (د بهرنیو محصلینو د پاره)
    • د تحصیلی اسنادو تصدیق 50 پوند (د افغانی محصلینو د پاره)
Back to top button