کتب نصاب تعلیمی وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان

 

سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در لندن نظر به تقاضای افغانهای عزیز مقیم برتانیا، کتب درسی صنف اول الی صنف دوازدهم را که در برگیرنده کتب دری، پشتو، علوم دینی، اجتماعیات وتاریخ است به صورت فایل (PDF) تهیه ودر خدمت هموطنان محترم قرار میدهد.

راهنمای دریافت فایل: برای دریافت فایل پی دی اف لطفا روی هریک کتب مورد نظر کلیک نمائید، بعد از بازشدن در صفحه جدید، سپس درقسمت پایین سمت راست روی علامت ذخیره (دیسک) کلیک نموده درکمپیوتر تان ذخیره نمائید.

كتب نصاب تعليمى


مضامین دوره متوسطه و لیسه

صنف هفتمصنف هشتمصنف نهمصنف دهمصنف یازدهمصنف دوازدهم
علوم دینی حعلوم دینی حعلوم دینی حتعلیمات اسلامیتعلیمات اسلامیتعلیمات اسلامی
علوم دینی جعلوم دینی جعلوم دینی ججعفریجعفریجعفری
ریاضیریاضیریاضیریاضیریاضیریاضی
حرفه حرفهكمپيوتركمپيوتركمپيوتر
هنررسامیهنررسامیهنررسامی   
عربیعربیعربیجيولوژي  
دریدریدریدریدریدری
تجوید تجویدتفسیرتفسیرتفسیر
بیالوژیبیالوژیبیالوژیبیالوژیبیالوژیبیالوژی
پشتوپشتوپشتوپشتوپشتوپشتو
جغرافیهجغرافیهجغرافیهجغرافیهجغرافیهجغرافیه
تاریختاریختاریختاریختاریختاریخ
فزیکفزیکفزیکفزیکفزیکفزیک
کیمیاکیمیاکیمیاکیمیاکیمیاکیمیا
وطندوستی وطندوستی   
م.مدنیم.مدنیم.مدنیم.مدنیم.مدنیم.مدنی

د نصاب کتابونه

لمړۍ ټولګیدویم ټولګیدریم ټولګیڅلورم ټولګیپنځم ټولګیشپږم ټولګی
دیني علومدیني علومدیني علومدیني علومدیني علومدیني علوم
ریاضیریاضیریاضیریاضیریاضیریاضی
مهارتونهمهارتونهمهارتونهټولنیز لوستونهټولنیز لوستونهټولنیز لوستونه
د رسامۍ هنرد رسامۍ هنرد رسامۍ هنرد رسامۍ هنرد رسامۍ هنرد رسامۍ هنر
حسن‌خطحسن‌خطحسن‌خطحسن‌خطحسن‌خطحسن‌خط
پښتوپښتوپښتوپښتوپښتوپښتو
قرآن‌کریمقرآن‌کریمقرآن‌کریمقرآن‌کریمقرآن‌کریمقرآن‌کریم
   دریدریدری
   ساینسساینسساینس
   انګلیسیانګلیسیانګلیسی
اووم ټولګیاتم ټولګینهم ټولګیلسم ټولګییوولسم ټولګیدوولسم ټولګی
دیني علومدیني علومدیني علوماسلامي ښوونهاسلامي ښوونهاسلامي ښوونه
ریاضيریاضيریاضيریاضيریاضيریاضي
حرفهحرفهحرفهكمپيوټركمپيوټركمپيوټر
هنرهنرهنر   
عربيعربيعربيجيولوژي  
دريدريدريدريدريدري
تجویدتجویدتجویدتفسیرتفسیرتفسیر
بیولوژيبیولوژيبیولوژيبیولوژيبیولوژيبیولوژي
پښتوپښتوپښتوپښتوپښتوپښتو
جغرافیهجغرافیهجغرافیهجغرافیهجغرافیهجغرافیه
تاریختاریختاریختاریختاریختاریخ
فزیکفزیکفزیکفزیکفزیکفزیک
کیمیاکیمیاکیمیاکیمیاکیمیاکیمیا
هېواد پالنههیواد پالنههېواد پالنه   
مدنی زده کړېمدنی زده کړېمدنی زده کړېمدنی زده کړېمدنی زده کړېمدنی زده کړې
Back to top button