ویزه توریستی

ویزه توریستی به اتباع خارجی که قصد بازدید از افغانستان و یا دیدار با خانواده و دوستان و یا سیاحت، داشته باشد، صادر میگردد. دارندگان ویزه توریستی اجازه فعالیت در تجارت و اشتغال در کار حین اقامت در افغانستان را ندارند. اگر کسی قصد اشتغال در کار و تجارت در افغانستان را داشته باشند، باید برای ویزه کار و یا ویزه تجارت تقاضا نمایند. ویزه توریستی فقط برای سه ماه و بصورت یکبارورود  صادر میگردد. مدت اقامت دارندگان ویزه توریستی 60 روز میباشد.

برای تقاضای ویزه توریستی شرایط ذیل قابل تعمیل است:

  • تعیین وقت ملاقات قبل از مراجعه به شعبه قونسلی با استفاده از سیستم آنلاین
  • حضور شخص متقاضی حین تقاضا
  • ارائه پاسپورت با حد اقل 6 ماه مدت اعتبار
  • فورمه ویزه خانه پری و تکمیل گردد
  • یک قطعه عکس (عکس تازه و استندرد باشد)
  • دعوت نامه از طرف افراد و یا شرکت مرتبط که ثبت و راجستر افغانستان باشد و یا نامه تائیدی از وزارت امور خارجه افغانستان
  • مدارک و ثبوت محل اقامت در بریتانیا، از قبیل بل برق و گاز و استتممنت بانک وغیره
  • نامه حاوی توضیحات سفر، نام، مشخصات و آدرس افرادی را که شخص متقاضی در افغانستان می شناسد
  • اقرارنامه متقاضی مبنی بر واقف بودن از احتمالات و مشکلات در جریان سفر در افغانستان.
  • فیس ویزه یک ماهه مبلغ 200 پوند و ویزه شش ماهه مبلغ 500 پوند است. فیس پرداخت شده برای ویزه، مسترد نمیشود.

قابل توجه: ویزه های توریستی، رسانه ای و تجارتی غیر قابل تمدید و غیر قابل تعویض میباشند. 

برای دریافت فورم ویزه، اینجا کلیک نمائید.

Back to top button