اخبار سفارت

ملاقات سفیر افغانستان با شماری از نویسنده گان و فعالین فرهنگی افغان مقیم در بریتانیا و جمهوری آیرلند

دوکتور زلمی رسول سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در بریتانیا با شماری از فرهنگیان و نویسنده گان افغان مقیم در بریتانیا و جمهوری آیرلند ملاقات نمود. سفیر افغانستان در بریتانیا فعالیت و دست آورد های فعالین فرهنگی و نویسنده گان افغان را در عرصه های مختلف ستایش نمود و از همکاری و حمایت دوامدار سفارت به آنان اطمینان داد.

در همین حال، اشتراک کننده گان با خوش آمدید به دوکتور زلمی رسول سفیر افغانستان در بریتانیا از چگونگی کار کرد ها و ارائه خدمات از سوی سفارت افغانستان به همه افغانان در بریتانیا و جمهوری آیرلند قدر دانی نمودند. آنان از برنامه های سفارت برای انسجام بیشتر میان همه افغانان مقیم در بریتانیا و جمهوری آیرلند استقبال کردند و در راستای عملی شدن آن حمایت همه جانبه خود را نیز اعلام نمودند.

این دیدار که به گونه مجازی و به سلسله ملاقات های سفیر افغانستان با افغانان مقیم در این کشور ها برگزار شده بود در آن همچنان روی بهبود هر چی بیشتر ارائه خدمات از سوی سفارت به افغانان مقیم در بریتانیا و جمهوری آیرلند نیز بحث و تبادل نظر شد.

Show More
Back to top button