خدمات قونسلی

خدمات پاسپورت

تقاضا برای اخذ پاسپورت الیکترونیکی

برای اخذ پاسپورت الیکترونیکی، لطفا به رهنمود زیر توجه نمائید:

چگونه درخواست دهید:

 1. اسناد لازم را تهیه نموده از هرکدام آن کاپی بگیرید
 2. با استفاده از سیستم آنلاین ما، نوبت بگیرید
 3. در موعد نوبت به شعبه قونسلی حضور یابید

اسناد و موارد لازم:

 1. ارائه تذکره تابعیت: متقاضی پاسپورت باید اصل سند تذکره تابعیت که تائید وزارت امورخارجه کشور را داشته باشد، ارائه نماید. بدون ارائه اصل تذکره تابعیت، تقاضا پذیرفته نمی شود.
 2. فورمه درخواستیفورمه درخواستی به دقت خانه پری و امضا گردد. فورمه درخواستی پاسپورت به سه زبان: دری، پشتو و انگلیسی از قسمت فورمه ها و همچنین در ذیل این صفحه قابل دسترس است.
 3. عکس: دو قطعه عکس به اندازه ۴۵ سانتی متر، یا سایز استندرد امریکایی. عکس های پاسپورت باید تازه و با هم یکسان بوده مستقیماً از جلو گرفته شده باشد تاهر دو گوش شخص دیده شود.
 4. ارائه اصل سند اقامت در بریتانیا ازقبیل ویزه و یا کارت اقامت و یا پاسپورت بریتانیایی و همچنان تصدیق آدرس شخص متقاضی از قبیل بل برق، گاز، تلفن و امثال آن.
 5. ارائه اصل اسناد: علاوه بر ارائه تذکره تابعیت که تائید وزارت خارجه شده باشد، اسناد ذیل از قبیل پاسپورت قبلی، سند ازدواج که از طرف وزارت امور خارجه تائید شده باشد و یا مدارک تحصیلی و شغلی معتبر را نیز ارایه کنند.
 6. پاکت خط: برای دریافت اسناد تان بعد از طی مراحل از طریق پست، لطفا یک پاکت پیش خرید که آدرس دقیق پستی تان درج آن شده باشد، به آدرس شعبه قونسلی بفرستید.

فیس / تادیه:

 • پاسپورت پنج ساله – ۱۱۰ پوند
 • پاسپورت ده ساله – ۲۰۰ پوند

مدت زمان طی مراحل:

درخواستی های پاسپورت بین ۶-۸ هفته طی مراحل میگردد.

تماس باما:

ایمیل: (passport@afghanistanebassy.org.uk)

واتسآپ: (۰۷۳۸۷۴۲۴۰۴۵)


معلومات تفصیلی :

سفارت افغانستان درلندن برای اتباع افغان که در کشورهای بریتانیا، آیرلندشمالی و جمهوری آیرلند سکونت دارند، پاسپورت صادر می نماید. براساس مقررات موجود این سفارت فقط پاسپورت عادی صادر میکند. برای اخذ سایر انواع پاسپورت، از قبیل پاسپورت سیاسی، خدمت، تحصیل و غیره، باید به ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه در کابل درخواست ارائه گردد.

برای معلومات بیشتر در مورد اخذ پاسپورت برای افغانهای زیر ۱۸ سال، اینجا کلیک نمائید.

برای معلومات بیشتر در مورد اخذ پاسپورت برای متقاضیان که مقیم جمهوری آیرلند هستند، اینجا کلیک نمائید.

متقاضیان که فورمه های درخواستی شان را بصورت مکمل خانه پری نکرده باشند و یا اسناد، مدارک و معلومات لازم ودقیق ارائه نتوانند، تقاضا و درخواستی شان طی مراحل نمیگردد و پول فیس شان نیز مسترد نمیشود.

متقاضیان پاسپورت جدید مکلف اند در مصاحبه ای که غرض تثبیت هویت شان توسط هیئت سه نفری شعبه قونسلی صورت میگیرد شرکت نموده و همه معلومات لازم را بطور صحیح، قناعت بخش با رعایت اصل صداقت به هیئت موصوف به صورت شفاهی و تحریری ارائه نمایند. و تصمیم نهایی مبنی بر صدور/ عدم صدور پاسپورت بستگی به تصمیم هیئت قونسلی دارد.

نوت: لطفا فورم درخواستی را قبل از مراجعه به شعبه قونسلی، داونلود وخانه پری کنید. در صورت که قبلا برای پاسپورت تقاضا کرده اید، باید به مامورین شعبه قونسلی اطلاع دهید، در صورت عدم اطلاع دهی، ممکن تقاضای شما پذیرفته نشود.

درخواست کنندهٔ پاسپورت نکات آتی را جداً رعایت نماید

 • صدور پاسپورت نیازمند مدارک و معلومات متقاضی بوده و پاسپورت به رویت آن چاپ میگردد. لطفاً در تکمیل و تهیه آن دقت لازم را مبذول دارند
 • فورم درخواست پاسپورت، برای یکبار و در نخستین تقاضا، خانه پری می شود
 • کاپی فورم درخواست پاسپورت روشن مانند اصل باشد
 • فورم باید مکمل، خوانا با رنگ سیاه خانه پری و توسط شخص متقاضی امضا شود
 • ذکر نام خانوادگی (تخلص) حتمی می باشد
 • تاریخ تولد، از خورشیدی یا میلادی یکی انتخاب و با عدد تحریر گردد
 • محل تولد دقیق باشد چون محل صدور تذکره به معنی محل تولد نه میباشد
 • عکس باید معیاری، تمام رخ و به اندازهٔ ۴٫۵×۴ سانتی بوده و جدید گرفته شده باشد
 • عکس باید رنگه بدون چوکات و با پس زمینه سفید باشد
 • عکس فوتوشاپ و از روی عکس کهنه گرفته نشده باشد
 • درخواست کنندهٔ پاسپورت از صحت خانه پری مکمل فورم، خود را مطمئن و بعد امضا نماید
 • امضا در پاسپورت چاپ می شود، نباید به خط چوکات تماس داشته باشد
 • اندازه واقعی قد به سانتی متر، حتماً درج فورم گردد
 • اصل و کاپی رنگه تذکره معتبر تابعیت، پیوست نامه و فورم درخواست پاسپورت باشد. اصل تذکره دوباره قابل برگشت میباشد
 • مطالبه پاسپورت حداقل دو هفته قبل از صدور و چاپ، صورت گیرد

یاد آوری ضروری :   عدم رعایت نکات یادشده، سبب تاخیر و یا عدم اجرای صدور پاسپورت خواهد شد و هیچگونه مسؤلیتی متوجه اداره صدور پاسپورت نمی باشد. هرگاه معلومات نادرست شخص منجر به چاپ پاسپورت گردد، مسؤلیت آن بدوش شخص متقاضی و اداره مربوطه خواهد بود

Show More
Back to top button