تاریخچه سفارت

Embassy_of_Afghanistan_in_Londonسفارت افغانستان در لندن در سال 1922 درست پس از ورود اولین وزیرمختار افغانستان در بریتانیا آقای عبدالهادی داوی گشایش یافت. آقای داوی یکی از روشنفکران شناخته شده افغانستان و از نزدیکان و دوستان محمود طرزی اولین وزیرخارجه افغانستان پس از استقلال و بنیانگذار ژورنالیزم مدرن در افغانستان است. (محمود طرزی پدر ملکه ثریا  خسر غازی امان الله پادشاه افغانستان 1919-1929).

Abdul_Hadi_Dawiآقای داوی تا سال 1924 به حیث وزیر مختار دولت افغانستان در بریتانیا ایفای وظیفه کرد و بعدا از سال 1950 الی 1952 به حیث رئیس مجلس نمایندگان پارلمان افغانستان وظیفه اجراء کرد.

ساختمان فعلی که امروزه سفارت افغانستان در لندن قرار دارد بین سالهای 1846-1848 بنا شده ودر سال 1925 توسط حکومت شاهی افغانستان خریداری گردیده است. این ساختمان در جوار “هاید پارک” موقعیت دارد. بخش الحاقی ساختمان که فعلا شعبه قونسلی در آن قرار دارد، در سال 1955 ساخته شده است.

این سفارت از آوان تاسیس یعنی از سال 1922 تا امروز، همواره یکی از مهمترین نمایندگی های سیاسی افغانستان در محور رهبری پالیسی خارجی افغانستان و یکی از مهمترین سفارت خانه های افغانستان است.

قبل از کودتای سال 1978 اکثریت شخصیت های که در منصب سفارت در لندن کار کرده اند، از شخصیتهای مشهور و از نزدیکان خاندان حاکم بودند. در ذیل نام، مشخصات و سالهای خدمت سفرای افغانستان در لندن درج شده است:

 1. عبدالهادی داوی، وزیرمختار (1922-1923)
 2. سید قاسم خان، سرپرست سفارت (1923-1925)
 3. شجاع الدوله، وزیرمختار (1925 – 1929)
 4. مارشال شاه ولی خان، کاکای ظاهرشاه، وزیرمختار (1930 – 1931)
 5. احمد علی سلیمان، عضو خاندان سلطنتی، وزیرمختار (1931 – 1932)
 6. علی محمد خان، عضو خاندان سلطنتی، وزیرمختار (1933 – 1937)
 7. احمد علی سلیمان، عضو خاندان سلطنتی، وزیرمختار (1938-1945)
 8. سردار محمد نعیم خان، پسرکاکای ظاهرشاه (1945-1948)
 9. سردار فیض محمد ذکریا؛ عضو خاندان سلطنتی (1949-1950)
 10. مارشال شاه ولی خان، کاکای ظاهرشاه (1950 – 1952)
 11. دکتور نجیب الله توروایانا، روشنفکر (1952 – 1954)
 12. محمدهاشم میوندوال، روشنفکر بعدا صدر اعظم (1954 – 1957)
 13. محمد کبیر لودین، (1957 – 1960)
 14. فیض محمد ذکریا، عضو خاندان سلطنتی (1960 – 1961)
 15. محمد کبیر لودین (1961 – 1962)
 16. عبدالله ملکیار (1962 – 1964)
 17. دکتور عبدالمجید (1967 – 1971)
 18. شاهزاده زلمی محمود غازی، عضو خاندان سلطنتی (1971 – 1973)
 19. حمیدالله عنایت سراج، برادر زاده و داماد شاه امان الله (1974)
 20. دکتور عبدالرحمن پژواک، روشنفکر (1974 – 1977)
 21. عبدالوکیل، بعدا وزیرخارجه دولت داکتر نجیب الله (1978 – 1979)
 22. بین سالهای 1981 الی 2001 هیچ سفیری بصورت رسمی مقرر نگردیده بود.
 23. احمد ولی مسعود، سفیر (2002 – 2006)
 24. دکتور رحیم شیرزوی، سفیر (2006 – 2009)
 25. همایون تندر، سفیر (2009 – 2011)
 26. داکتر حمید هامی، شارژدافیر
 27. داکتر محمد داود یار، سفیر (2012 – 2015)
 28. احمد ضیا سیامک، شارژدافیر
 29. لیاقت علی امیری، شارژدافیر
 30. سید طیب جواد سفیر  (مئی 2017 – دسمبر 2020)
 31. جلالتمآب دکتور زلمی رسول – سفیر و نماینده خاص رئیس جمهور (جنوری 2021 – تا فعلا)

Back to top button