زوجیت خط

زوجیت خط (CERTIFICATE OF MARRIAGE WITNESS)

شرایط ترتیب زوجیت خط (وثیقه زوجیت):

  1. حضورفزیکی زوجین(مقرلهُ) حین ترتیب زوجیت خط در بخش قونسلی.
  2. در صورتیکه یکی از طرفین بنا بر معاذیر شرعی نتواند حضور یابد، در آن صورت وکیل نفس آن باید ذریعه وکالتنامه مرتبه از مراجع ذیصلاح معرفی گردیده وحین ترتیب زوجیت خط (موجودیت وکیل لازم و حتمی است).
  3. حضور فزیکی شهود(دو شاهد) حین ترتیب زوجیت خط، شهود معرفت باید افغان باشند.
  4. همچنان حضور سه تن اقرارکننده (مقرون)حین ترتیب زوجیت خط (اقرار کننده گان  نیز باید افغان باشند).

اسناد مورد ضرورت:

  1. اصل وکاپی پاسپورت/تذکره، سند تائید محل اقامت( لایسنس رانندگی، بل برق ، گاز و سند حساب بانک ) وغیره.
  2. یک قطعه عکس از ( زوج، زوجه، شعود معرفت، اقرارکننده گان).
  3. گرفتن نوبت (APPOINTMENT)، از طریق انلاین (از اینجا نوبت بگیرید)
  4. خانه پری فورمه مربوطه ودرخواستی با جزئیات مورد نیاز. فورمه و ورقه درخواستی را از اینجا دریافت نمائید.

فیس:

1-فیس زوجیت خط (£300) پوند میباشد .

2- پرداخت تنها از طریق کارت (CARD PAYMENT) صورت میگیرد.

مدت زمان طی مراحل:

در عین روز طی مراحل میگردد.

تماس:

  شماره تماس: +442075844443

ایمیل:  .(poa@afghanistanebassy.org.uk)

Back to top button