خدمات قونسلی

معلومات در باره ویزه

به صفحه بخش ویزه شعبه قونسلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در لندن خوش آمدید.

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در لندن، خدمات ویزه را برای اشخاصی که مقیم کشور بریتانیا، آیرلند شمالی و جمهوری آیرلند میباشند، ارائه میدارد.

برای دانستن بهتر شرایط و اصول ویزه و همچنان جهت سرعت بخشیدن به پروسه صدور ویزه ، لطفا روی لینک های ذیل کلیک نمائید:

انواع ویزه:

نحوه تقاضای ویزه

فیس ویزه

نظر به مقررات امور قونسلی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، شعبه قونسلی سفارت افغانستان در لندن ویزه های یکبارورود (Single Entry) وکثیرالمسافرت(Multiple Entry) به مدت معین اقامت در افغانستان صادر میکند. درصورت نیاز  اگر میخواهید مدت اقامت شما در افغانستان تمدید گردد، باید به شعبه قونسلی وزارت امورخارجه درکابل، مراجعه نمائید.

قابل توجه: ویزه های توریستی، رسانه ای و تجارتی غیر قابل تمدید و غیر قابل تعویض میباشد. فیس های پرداخت شده برای ویزه نیز مسترد نمیشود.

فورمه درخواستی ویزه را میتوانید توسط پست ارسال نمائید اما ویزه اطفال به درخواست متقاضی و حضور والدین صادر میگردد. ( حین صدور ویزه اطفال موجودیت والدین حتمی میباشد )

تمامی درخواست های ویزه بر اساس تاریخ ثبت و تسلیمی، طی مراحل می گردد. در صورت موجودیت اشتباه و اغلاط در فورمه درخواستی و یا تکمیل نبودن فورمه و مدارک لازم، درخواستی از روند مراحل خارج گردیده و فیس آن هم مسترد نمیگردد.

برای معلومات بیشتر به صفحه “ویزه” مراجعه نمائید

Show More
Back to top button