مجرد خط

مجرد خط (SINGLE LETTER)

درصورتیکه شخص حین ورود به کشور شاهی بریتانیا ویا جمهوری ایرلند زیر سن (18) بوده باشد، ترتیب میگردد.

شرایط ترتیب مجرد خط(وثیقه مجردی):

  1. حضورفزیکی شخص مجرد (مقرلهُ) حین ترتیب مجرد خط در بخش قونسلی.
  2. حضور فزیکی شهود معرفت (دو شاهد) حین ترتیب مجرد خط، شهود معرفت باید افغان باشند.
  3. همچنان حضور سه تن اقرارکننده (مقرون) حین ترتیب مجرد خط و اقرار کننده گان  نیز باید افغان باشند.

اسناد مورد ضرورت:

  1. اصل وکاپی پاسپورت/تذکره، سند تائید محل اقامت (لایسنس دریوری، بل برق ، گاز و سند حساب بانک) وغیره.
  2. یک قطعه عکس از(شخص مجرد، شهود معرفت و اقرارکننده گان).
  3. گرفتن نوبت (APPOINTMENT)، از طریق انلاین( از اینجا نوبت بگیرید) در بخش خدمات قونسلی (POA)
  4. خانه پری فورمه مربوطه ودرخواستی با جزئیات مورد نیاز. فورمه و در خواستی را از اینجا دریافت نمائید.

فیس:

1-فیس مجرد خط (£150) پوند میباشد .

2- پرداخت تنها از طریق کارت(CARD PAYMENT) صورت میگیرد.

مدت زمان طی مراحل:

در عین روز طی مراحل میگردد.

تماس:

  شماره تماس: +442075844443

ایمیل:  .(poa@afghanistanebassy.org.uk)

Back to top button