نکاحنامه

نکاحنامه (MARRIAGE CERTIFICATE)

شرایط ترتیب نکاحنامه(وثیقه نکاح خط):

  1. حضورفزیکی ناکح ومنکوحه(زوجین) حین ترتیب نکاح خط در بخش قونسلی.
  2. در صورتیکه یکی از طرفین بنا بر معاذیر شرعی نتواند حضور یابد، در آن صورت وکیل نفس آن باید ذریعه وکالتنامه مرتبه از مراجع ذیصلاح معرفی گردیده باشد وحین ترتیب نکاحنامه (موجودیت وکیل لازم و حتمی است).
  3. حضور فزیکی شهود معرفت (دو شاهد) حین ترتیب نکاحنامه.
  4. شهود معرفت باید افغان باشند.

اسناد مورد ضرورت:

  1. اصل وکاپی پاسپورت/تذکره،  سند تائید محل اقامت( لایسنس رانندگی، بل برق ، گاز و سند حساب بانک ) وغیره.
  2. یک قطعه عکس از( زوج ، زوجه ، شهود معرفت ، وکیل).
  3. گرفتن نوبت (APPOINTMENT)، از طریق انلاین( از این لینک نوبت بگیرید)
  4. خانه پری فورمه مربوطه ودرخواستی با جزئیات مورد نیاز. فورمه و ورقه درخواستی را از اینجا دریافت نمائید.

فیس:

1-فیس نکاح نامه (300) پوند میباشد .

2- پرداخت تنها از طریق کارت(CARD PAYMENT) صورت میگیرد.

مدت زمان طی مراحل:

در عین روز طی مراحل میگردد.

تماس:

  شماره تماس: 442075844443+

ایمیل:  .(poa@afghanistanebassy.org.uk)

Back to top button