اخبار سفارتخبرنامه

چهل و هفت ضرب سکه های تاریخی از دوره یونان باختری و کوشانیان دوباره به افغانستان برگشتانده شد

47 ضربه سکه های تاریخی مربوط افغانستان که نزد پروفیسور دیوید مکداوال یک متخصص سکه های باستانی، در بریتانیا نگهدار می شد، به اثر سعی و تلاش سفارت افغانستان در بریتانیا دوباره به افغانستان برگردانده شد. این سکه ها طی یک محفل در مقر وزارت امور خارجه کشور توسط محترم بابه خان اسلمی سکرتر اول سفارت به آقای یحیی محب زاده سرپرست موزیم ملی افغانستان تسلیم داده شد. در این محفل شماری از مسولین وزارت امور خارجه کشور نیز حضور داشتند.

در این محفل همچنان گفته شد که بر اثر سعی و تلاش سفارت افغانستان در بریتانیا، موزیم ملی بریتانیا اعلام آمادگی نموده است تا در قسمت آموزش های کوتاه مدت به کارمندان مسلکی موزیم ملی افغانستان و همچنان باز گرداندن آثار تاریخی افغانستان که به گونه غیر قانونی به بریتانیا انتقال داده شده است، دولت افغانستان را کمک و همکاری کند.

بر اساس گفته های پروفيسور دیوید مكداوال، سكه هاى متذكره در عصر يونان باخترى و كوشانيان در ولایت كاپيسا ضرب زده شده اند و از ساحات تاريخى گرديز و خوست پيدا شده اند. شایان ذکر است که محترم وحید پرونتا اتشه افتخاری فرهنگی افغانستان در بریتانیا نیز در قسمت تسلیم دهی این سکه ها به سفارت افغانستان، همکاری همه جانبه نموده است.

همچنان محترم بابه خان اسلمی، سکرتر اول این سفارت به دلیل سعی و تلاش های پیگیر شان مورد تشویق و تقدیر مجلس سنای کشور نیز قرار گرفت. محترم داکتر محمد فیصل سمیع نایب منشی مجلس سنای کشور به پاس خدمات و فعالیت های فرهنگی سکرتر اول این سفارت، آقای بابه خان اسلمی را مورد  تشویق و ترغیب قرار دادند.

Show More
Back to top button