تائید سند و دیگر تصادیق

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در لندن سندهای از قبیل تذکره، سند تائیدی تولد، نکاحنامه وغیره را که قبلا توسط وزارت امور خارجه افغانستان در کابل تصدیق گردیده باشند، تائید میکند.

در مواردی ممکن است سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در لندن سند تصدیق شده در وزارت امور خارجه را دوباره به کابل برای تصدیق مجدد ارسال نماید که در آن صورت روند طی مراحل طولانی تر میشود.

فیس برای تائید سند مبلغ 50 پوند است. فیس را از طریق کارت بانکی در شعبه قونسلی  پراخت نمائید. شعبه قونسلی پول نقد و یا چک را نمی پذیرد. فیس پرداخت شده مسترد نمیشود.

تعیین وقت ملاقات: قبل از مراجعه به شعبه قونسلی،با استفاده از سیستم خدمات آنلاین ما، لطفا وقت بگیرید .

دیگر تصادیق:

برای معلومات بیشتر در مورد تصادیق و تائیدی اسناد،  لطفا به شماره (02072254748) تماس بگیرید.

Back to top button