ویزه همسر

ویزه همسر برای زوج افغانی که تابعیت غیر افغانی را دارد و قصد سفر به افغانستان را داشته باشد، داده میشود. ویزه همسر برای مدت شش ماه و بصورت کثیرالمسافرت صادر میگردد. مدت اقامت در افغانستان برای ویزه همسر حد اکثر 90 روز میباشد.

برای اخذ ویزه همسر  شرایط ذیل قابل تعمیل است:

 • تعیین وقت ملاقات قبل از مراجعه به شعبه قونسلی با استفاده از سیستم آنلاین
 • حضور شخص متقاضی حین تقاضا
 • پاسپورت که حد اقل 6 ماه مدت اعتبار داشته باشد
 • خانه پری و تکمیل فورمه ویزه
 • یک قطعه عکس (عکس تازه و استندرد باشد)
 • نکاحنامه و سند تصدیق ازدواج و یا سند تولدی فرزند شان
 • کپی پاسپورت همسران (شوهرو خانم)
 • دعوت نامه رسمی از طرف فرد یا نهاد از افغانستان
 • مدارک ثبوت محل اقامت از قبیل بل برق و گاز وورق بانک وغیره
 • اقرارنامه شوهر/خانم مبنی بر تائید محل و مدت اقامت متقاضی در افغانستان
 • اقرارنامه متقاضی مبنی بر واقف بودن از احتمالات و مشکلات درجریان سفر در افغانستان

قابل توجه: ویزه زوج غیر قابل تمدید و غیر قابل تعویض میباشد. فیس پرداخت شده برای ویزه، مسترد نمیشود.

برای دریافت فورم ویزه، اینجا کلیک نمائید.

Back to top button