ویزه رسانه ای

ویزه رسانه ای برای خبرنگاران خارجی و نهادهای خبری خارج از افغانستان که قصد سفر به افغانستان و تهیه گزارش، خبر و در مجموع کار رسانه ای داشته باشند، صادر میگردد. خبرنگارانی که قصد اقامت و کار با نهادهای رسانه ای در افغانستان داشته باشند، میتوانند برای ویزه کار تقاضا کنند.

ویزه رسانه ای برای مدت سه ماه الی یکسال بصورت یکبار ورود و یا کثیرالمسافرت صادرمیگردد. مدت اقامت برای ویزه رسانه ای سه ماهه یکبار ورود، محدود برای (30) سی روز میباشد.

برای اخذ ویزه رسانه ای شرایط ذیل قابل تعمیل است:

  • تعیین وقت ملاقات قبل از مراجعه به شعبه قونسلی با استفاده از سیستم آنلاین
  • حضور شخص متقاضی حین تقاضا
  • پاسپورت با حد اقل 6 ماه مدت اعتبار
  • خانه پری و تکمیل فورمه ویزه
  • یک قطعه عکس (عکس تازه و استندرد باشد)
  • دعوت نامه از طرف نهاد و یا سازمان دعوت کننده و تائیدی مدت اقامت و مقصد سفر
  • بعد از اخذ ویزه رسانه ای و ورود به افغانستان، خبرنگاران باید برای اخذ کارت خبرنگاری به دفتر سخنگو و ریاست عمومی ارتباطات وزارت امور خارجه افغانستان در کابل مراجعه نمایند. بدون کارت وزارت امورخارجه، خبرنگار حق فعالیت در افغانستان را ندارد
  • اقرارنامه متقاضی مبنی بر واقف بودن از احتمالات و مشکلات در جریان سفر در افغانستان.
  • فیس ویزه یک ماهه مبلغ 200 پوند و ویزه شش ماهه مبلغ 500 پوند است. فیس پرداخت شده برای ویزه، مسترد نمیشود.

قابل توجه: ویزه های کار، توریستی، رسانه ای و تجارتی غیر قابل تمدید و غیر قابل تعویض میباشند. 

برای دریافت فورم ویزه، اینجا کلیک نمائید.

Back to top button