اخبار سفارت

رونمایی کتاب جدید پروفیسور پوهاند میرحسین شاه

از کتاب جدید کاندید اکادمیسن پوهاند میرحسین شاه استاد و رئیس اسبق دانشکده زبان و ادبیات دانشکاه کابل و یکتن از چهره های درخشان در عرصه پژوهش و تألیف در کشور با اشتراک فرهنگیان، نویسندگان، بزرگان و اهل هنر و قلم، رونمایی گردید. این اثر ارزشمند که تحت عنوان “مجموعه مقالات پوهاند میرحسین شاه” اقبال چاپ یافته است دربرگیرنده بیشتر از  سی مقاله در رابطه به تاریخ، جغرافیه و ادبیات می باشد.

جلالتمآب سید طیب جواد، سفیر افغانستان در بریتانیا با ابراز خوش آمدید به اشتراک کنندگان  و قدردانی از علاقه و احترام اشتراک کنندگان به استاد پوهاند میرحسین شاه و عرصه هنر و فرهنگ کشور، در مورد ابعاد مختلف زندگی استاد در عرصه علم و ادب بخصوص چاپ اثر پر بهایی ایشان ( مجموعه مقالات) معلومات مختصر ارایه نموده، افزودند که علاقه استاد به پژوهشگری در حوزه تاریخ و مبادرت پیهم ایشان به نوشتن از آغاز فصل جوانی تا پیری، درخور توجه است.

پس از آن، سید رضا محمدی شاعر خوش کلام و رئیس اتحادیه نویسندگان افغانستان در مورد سیر تکامل و فراز و نشیب های را که آثار و نویسندگان مشهور و خوب کشور ما در ادوار مختلف تاریخ معاصر کشور داشته اند، صحبت نموده، علاوه نمودند که کار استاد میرحسین شاه در “مجموعه مقالات” چاپ شده، بیشتر مژده یی برای دل و دیده اهل تحقیق بشمار می رود و موصوف ایشانرا  غنیمت در گنجینه های محتشم روزگار دانسته و از زحمات و تلاش های مثمر ایشان که در گستره ای تاریخ  و فرهنگ و گشودن فصل های مستور انجام داده اند، قدردانی بعمل آورد. وی همچنان ضمن نقد بر این اثر اظهار داشتند که بهتر بود استاد مجموعه مقالات شان در این اثر را در دو جلد علیحده که همانا تفکیک مقالات تاریخی از ادب بود، به اقبال چاپ می رساندند. وی ضمن آرزوی توفیق بیشتر به جناب استاد در امر تداوم نوشته های پر بهای ایشان در آینده به ایشان صحت و طول عمر به ایشان نمودند.

سپس مستندی کوتاه که در آن به ابعاد مختلف شخصیت و زندگی و کارهای علمی و تحقیقی استاد در طول حیات شان تا کنون پرداخته شده است، به نمایش گذاشته شد و در آن جلالتمآب حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان استاد را از بنیانگذاران تحقیق به روش مدرن و امروزی، شخصیت حلیم، خوش برخورد و نیک تلقی کردند. همچنان رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشکده کابل و تعدادی از استادان دانشکده زبان و ادبیات نیز خاطره های خویش را از شناخت و کار نزدیکی که با استاد در گذشته انجام داده بودند، بیان داشتند.

در ختم محفل محترم پروفیسور مجاور احمد زیار نویسنده و ادیب کشور مقیم لندن، در رابطه به اهمیت نوشتار و گرد آوری مقالات و آثار در مورد وقایع مهم تاریخی و ادبی در کشور به نسل بعدی و جوان کشور صحبت کرده و اثر استاد را ستودنی و مایه افتخار برای خانواده هنر و ادبیات کشور دانستند.

استاد میرحسین شاه برعلاوه سمت استادی در دانشگاه کابل، عضوارشد آرشیف ملی، انجمن تاریخ، شورای عالی دانشگاه کابل و عضویت گروه باستان شناس افغانستان را نیز داشتند و از ایشان تا کنون 13 اثر علمی و تحقیقی بجا مانده است که به زبانهای ملی و انگلیسی به زیور چاپ اراسته شده اند. آثار مطبوع و رساله های استاد در پهنه ادبیات فارسی، به ویژه تاریخ و باستان شناسی، جغرافیه و مطبوعات افغانستان در عرصه ملی و بین المللی چاپ شده است.

Show More
Back to top button